Változások az építésügyi eljárásokban

Az építésügyi hatósági eljárások  is alapvetően változnak 2013 januártól. A korábbi rendeletek teljes egészében hatályukat vesztik. Az alábbi felsorolás elsősorban az engedélyezési eljárás változásait tartalmazza, főleg a családi házak építtetőit érintőket,  szintén a teljesség igénye nélkül.

 • Az építésügyi hatóság az építtető részére tárhelyet biztosít az ÉTDR – ben (építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer)
 • Az építtető, vagy meghatalmazottja regisztrációval automatikusan hozzáfér a tárhelyhez
 • A tárhelyen lehetőség van:
  • Az eljáráshoz szükséges dokumentumok, mellékletek gyűjtésére
  • előzetes szakhatósági, tervtanácsi, … vélemények, állásfoglalások beszerzésére, és gyűjtésére
  • előzetes tájékoztatást kérni a hatóságtól:
   • a dokumentáció tartalmi megfelelőségéről
   • esetleges további dokumentumok, szakhatóságok szükségszerűségéről
   • leendő ügyfélkörről
   • illetékről
 • A hatósági eljárásban hatósági közvetítő is részt vehet. A rendelet kizárja mindkét oldalon a közvetlen érintetteket.
 • A kérelem előterjeszthető elektronikusan, és papíron is
 • A kapcsolattartás lehet papír alapú, vagy elektronikus
 • Elektronikus úton a kérelmező jelöli meg, hogy a feltöltött dokumentumok közül melyeket mellékeli, és hozzáférést biztosít az eljáró hatóságnak, és szakhatóságoknak
 • A hatóság öt napon belül hiánypótlást kérhet, legfeljebb húsz napos határidő megjelölésével.
 • Az ÉTDR valamennyi feltöltött dokumentumon külön rendelet szerinti gépi aláírást, és időbélyegzőt alkalmaz
 • egyes esetekben tervtanácsi véleményen kívül a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleménye is kell
 • A kérelemhez nem kell csatolni a tulajdoni lapot
 • Az ügyintézés határideje, a hiánypótlástól számított tizenöt nap
 • Az építési engedély a jogerőtől számított 3 évig hatályos, ezen időn belül lehet az építkezést megkezdeni, és a kezdéstől 5 éven belül befejezni – hosszabbítás kérhető
 • Engedély módosítás esetén az engedély hatálya csak akkor módosul, ha erre a kérelem kiterjed, és a módosított engedély erről rendelkezett
 • Az engedélytől akkor is el lehet térni, ha az engedély köteles eltérés a szerkezetet érinti, de a jogszabályoknak megfelel, és építési naplóval igazoltan a teherviselési tulajdonságai továbbra is megfelelők (külső méretek, tömeg nem változhat)
 • Használatba vételi engedély akkor szükséges, ha műemlék épületet érint, vagy az engedélyezési eljárásba szakhatóságot is be kellett vonni. Egyéb esetekben az építmény a hatóság tudomásulvételi eljárásával vehető használatba.
 • A használatbavételi engedély kérelemhez nem kell a felelős műszaki vezető nyilatkozata, viszont mellékelni kell az építési napló összesítő lapját
 • A fennmaradási engedély kérelemhez csatolni kell az „ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.”
 • „Ha az építtető vagy a tulajdonos a fennmaradási engedély kérelmet hiányosan nyújtotta be és a … hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőben nem tett eleget, az építésügyi hatóság elrendeli az építmény bontását.”
 • „A szabályossá tételi kötelezettség nemteljesítése esetén az építésügyi hatóság haladéktalanul intézkedik a bontásról.”
 • „Az építésügyi hatóság a veszélyhelyzet elhárítása érdekében … jogszerűtlen építési tevékenység (-et) … az építtető … kérelmére – ha az elvégzett építési tevékenység az előírásoknak megfelel – építésügyi bírság kiszabásának mellőzésével hallgatással tudomásul veszi.”

A többi rendelet változását még vizsgáljuk, a sorozatot folytatjuk.

Címszavak: , ,

Az oldalon statisztikai sütiket használunk

A sütik elfogadásával hozzájárul, hogy az oldalon belüli látogatói tevékenységét a Google Analytics rendszerével elemezzük.