Az építés folyamata

Ez az oldal a megrendelők igénye alapján született, sokan kezdték a megkeresést azzal, hogy nincsenek tisztában vele, hogy hogy is zajlik az építési folyamat, mi szükséges egy ház építéséhez. A tevékenységeinket leíró oldalon tulajdonképpen sok minden le van írva, de itt most a folyamat szempontjából címszavakba rendszerezve megtalálható a teljes lista – elsősorban családi házas esetekre. Az egyes részekről alaposabb információk találhatóak a tevékenységeink leírásánál. (A lista minden sorába lehetne írni egy megfelelő, alapos, gondos … jelzőt, de az unalmasság elkerülésére ezt kihagyom. (Azt tudni kell, hogy új jogszabályok értelmezése, alkalmazása még nem kiforrott, és sajnos sok a bizonytalanság!)

Tehát mit kell tenni, ha építkezni akar: (2013. január 28-i szabályozás szerint)

 • igények, lehetőségek felmérése, ELHATÁROZÁS
 • tervező kiválasztása / legjobb már itt, de lehet később is
 • ingatlan kiválasztása, (megvásárlása)
 • meglévő épület esetén a műszaki állapot felmérése, felmérési terv elkészíttetése
 • a Megrendelői igények pontosítása a tervezővel a helyi lehetőségek (rendelkezések) figyelembe vételével
 • az Építési Engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése
  • lejtős telek esetén szintvonalas (geodéziai) felmérés készítése szükséges
  • nagyobb fesztávok, illetve építmény magasság esetében talajmechanikai szakvélemény szükséges
  • átalakítás, bővítés esetén egyes szerkezetekről tartószerkezeti, és anyagvizsgálati szakvélemény készítése szükséges
   • (ezek részletes meghatározása a rendeletben bizonytalan)
 • A megváltozott előírások az Építési Engedély Kérelemhez mellékletként csak a tervdokumentációt és az illetéket kérik. Ezen túlmenően a rendelet egyes rendelkezéseiből levezethetőek, hogy:
  • a közmű szolgáltatókkal egyeztetni kell az ellátás lehetőségéről, és megoldásairól
  • célszerű a tervet véleményeztetni a kéményseprő szolgáltatóval, így a kémény elkészültekor a kezünkben van egy dokumentum arról, hogy a tervet jóváhagyták
  • Földhivatali térképmásolat a beadáshoz nem szükséges, de a tervezőnek az alapján kell lekészítenie a beadandó helyszínrajzot
  • a megváltozott szabályozás szerint az engedély kérelemhez sem tulajdonjog igazolását, sem tulajdonosi hozzájárulást nem kell mellékelni – a földhivatali adatbázis alapján a hatóság fogja ügyfélnek meghívni az érintettet
   • Fentiek alapján a társasházak esetén taggyűlési határozat mellékelése sem szükséges, viszont a társasházi törvény nem változott, így annak beszerzése építtető számára szükséges.
 • Az új rendszerben az összes építésügyi eljárás digitális rendszerben zajlik. Az erre szolgáló internetes felület neve az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) Ennek működése egyelőre nehézkes, javítása folyamatban. A dokumentáció beküldésének, és az eljárás megindításának két fő formája van:
  • ügyfélkapus regisztrációval az ÉTDR felületére feltölthető a dokumentáció, és elindítható az eljárás
  • a Cd-re írt, és személyesen az ügyfélszolgálatra bevitt dokumentációt az ügyfélszolgálat tölti fel a rendszerre
  • a feltöltött anyagról lehet előzetes hatósági, szakhatósági állásfoglalásokat kérni, tervtanácshoz benyújtani
 • az Építési Engedély Kérelem benyújtása az illetékes Járási hivatalhoz a fenti módokon (a hiánytalan benyújtástól számítva 15 nap az ügyintézés határideje)
 • a Hatóság minden érintettnek hozzáférést biztosít a dokumentációhoz az ÉTDR felületen (Építtető(k), ingatlan tulajdonos(ok), szomszéd ingatlanok tulajdonosai, tervező, egyéb érintettek) értesít az eljárás megindításáról
 • a Hatóság illetékes előadója helyszíni szemlén ellenőrzi, hogy az építkezést még nem kezdték meg, és a helyszín megfelel a tervdokumentációban ábrázoltnak
 • a Műszaki osztály minden érintettet értesít az eredményről: nem jogerős határozat
 • Az értesítés átvétele után mindenkinek 15 napon belül joga van fellebbezni, utána adják ki a jogerős Építési Engedély Határozatot, és igény esetén a lepecsételt terveket. A kivitelezést csak ennek birtokában lehet megkezdeni.
 • kiviteli tervekelkészíttetése: szerkezet, gáz, víz-csatorna, fűtés, elektromos (a gáz, víz és csatorna terveket a szolgáltatónál engedélyeztetni kell!)
  • az építőmesteri munkák kiviteli tervdokumentációjának tartalmi követelményeit a 191/2009 (IX.15.) korm. rendelet tartalmazza, a mentességet biztosító mérethatárokat csökkentették !!!
   • Bruttó 300 m² összes szintterület fölött  kötelező a teljes kiviteli dokumentáció
   • fesztáv, méret, és anyag függvényében ettől függetlenül is kötelező egyes szerkezetekre a kiviteli tervek készítése
  • a kivitelezéshez egyes szakterületeken (gépészet, esetleg elektromosság) kötelező, egyes részterületeken célszerű részletes kiviteli tervek készítése. A kötelező szakági terveket az illetékes szolgáltatóval kell jóváhagyatni.
 • (A kivitelezés résztvevőire vonatkozó szabályozás jelentősen megváltozott, szerepük átrendeződött!)
 • műszaki ellenőr kiválasztása / csak bizonyos esetekben kötelező (állami támogatás, több kivitelező)
 • a kivitelező kiválasztása / bizonyos esetekben lehet korábban is, akkor a tervezés közben egyes döntéseknél figyelembe lehet venni
  • a kivitelezőnek szerepelnie kell az építőipari kivitelezői névjegyzékben!
  • a kivitelezőnek a tevékenységének megfelelő jogosultságú felelős műszaki vezetővel, illetve olyan jogosultsággal kell renfdelkeznie
  • ha több független szerződött kivitelező végzi a kivitelezést, akkor az építtető közteles műszaki ellenőrt alkalmazni
 • a kivitelezés megkezdését 50 M Ft fölött interneten be kell jelenteni Közigazgatási Hivatalnál
 • ha a tervezett épület rendeletben meghatározott számítás szerinti értéke meghalad egy összeghatárt (most 50 M Ft), a munkát az APEH-nál is be kell jelenteni!
 • A kivitelezés szakmai sorrendjét megtalálja itt
 • a használatbavételi eljárás az e-napló bevezetése miatt egyszerűsödött
  • az előzetes bejelentéshez kötött, vagy szakhatóság részvételével engedélyezett épületek esetén használatbavételi engedélyt kell kérni
   • a kérelemhez mellékelni kell:
    • az építési napló összesítő lapját
    • statisztikai lapot
   • a kérelem benyújtása előtt el kell készíttetni:
    • a földhivatali változási vázrajzot
    • kötelező elkészíttetni az épület „energetikai zöldkártyáját”
    • ezek hiánya esetén büntetés kilátásba helyezése mellett a Hatóság hiánypótlásra szólítja fel az építtetőt
  • azon épületeknél, amelyekhez építési engedély szükséges, de nem szükséges használatbavételi engedély, használatbavételi bejelentést kell tenni
   • ha a használatbavétel feltételei fennállnak, a hatóság egy szemle után a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi

 

Címszavak: , , , ,

Az oldalon statisztikai sütiket használunk

A sütik elfogadásával hozzájárul, hogy az oldalon belüli látogatói tevékenységét a Google Analytics rendszerével elemezzük.