Építkezés egyszerű bejelentés alapján

Az egyszerű bejelentés alapján építkezés a magánépíttetők számára a hivatalos ügyintézést igénylő építési módozatok közül a leggyakoribb. Családi házzal kapcsolatos munkákra szinte kizárólag ez vonatkozik. Az első, amivel szembe kell nézni az, hogy a neve ellenére ez nem azt jelenti, egyszerűen közöljük a hivatallal, hogy építkezni fogunk. Jelentős méretű, és tartalmú, megfelelő jogosultságú tervezők által készített dokumentáció szükséges a bejelentéshez. Emellett az is gyakori tévhit, hogy ha nem kell engedélyt kérni, akkor bármit lehet építeni. Ez sem igaz! Az építési módot szabályozó rendeletek 2016 év elején léptek életbe, azóta sokszor módosították. Ezt a folyamatot igyekszem most összefoglalni. (A lista minden sorába lehetne írni egy megfelelő, alapos, gondos … jelzőt, de az unalmasság elkerülésére ezt most is kihagyom.)

Különlegesség a rendeletben, hogy amennyiben a bejelentés megtételekor az építtető nyilatkozik, hogy természetes személy, és az építkezést saját lakhatása biztosítására végzi, akkor egyes részeknél eltérőek a szabályok, az erre vonatkozó előírásokat dőlt betűvel jelzem.

Tehát mit kell tenni, ha építkezni akar, és a munka egyszerű bejelentéshez kötött: (2020. decemberi szabályozás szerint)

 • igények, lehetőségek felmérése, ELHATÁROZÁS

 • tervező kiválasztása / legjobb már itt, de lehet később is – írásos szerződés kötelező!

  • A tervezőnek érvényes felelősség biztosítással kell rendelkeznie, ennek részleteit a rendelet szabályozza.

  • természetes személy + saját lakhatás esetében a felelősség biztosítás nem kötelező

 • ingatlan kiválasztása, (megvásárlása) – a tervezés már itt elkezdődött!

 • meglévő épület esetén a műszaki állapot felmérése, felmérési terv elkészíttetése

 • a Megrendelői igények pontosítása a tervezővel a helyi lehetőségek (rendelkezések) figyelembe vételével

 • az bejelentési tervdokumentáció elkészíttetése

  • a bejelentési tervdokumentáció a rendeletek alapján kivitelezési tervnek minősül, aminek a tartalmát az alap rendelet szabályozza

  • a dokumentációnak különböző szakágaknak megfelelő részei vannak, az egyes munkarészek elkészítése megfelelő jogosultsághoz kötött:

   • építészet

    • műleírás, számítások + tűzvédelem

    • rajzok

   • tartószerkezet

    • műleírás, számítások

    • műszaki paraméterektől függően rajzok

   • épületgépészet

    • műleírás

    • rendszerterv, általános ismertetés

    • számítások, energetikai méretezés

   • épületvillamosság

    • műleírás, rendszerterv

  • fenti dokumentációnak a bejelentés megtételekor hiánytalanul meg kell lennie, ezek elkészítéséhez megalapozó munkarészekre is szüksége lehet:

   • geodéziai alaptérkép, az ingatlan valós, és jogi telekhatárainak feltüntetésével

   • lejtős telek esetén szintvonalas (geodéziai) felmérés készítése szükséges

   • átalakítás, bővítés esetén egyes szerkezetekről tartószerkezeti, esetleg anyagvizsgálati szakvélemény készítése lehet szükséges

  • A bejelentési dokumentáció túl egyes gépészeti, vagy elektromos munkákhoz további kiviteli tervek készítése lehet szükséges (pl gázhálózat.)

 • Lehetőség van a bejelentés megtétele előtt szakmai konzultációt lehet kérni az illetékes főépítésztől. A szakmai konzultációt a helyi rendeletek kötelezővé is tehetik. A szakmai konzultáció keretében a főépítész a helyi előírásoknak való megfelelést vizsgálja, ennek része az arculati kézikönyvhöz igazodás, ami az esztétikai szempontokat tartalmazza.

 • A jelenlegi rendszerben az összes építésügyi eljárás digitális rendszerben zajlik. Az erre szolgáló internetes felület neve az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer), az egyszerű bejelentést is ezen keresztül kell elindítani, a munka megkezdését megelőzően 15 nappal

  • ügyfélkapus regisztrációval az ÉTDR felületére feltölthető a dokumentáció

   • a feltöltés elvégzésére az építtető meghatalmazást adhat más, ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személynek is (pl.: hozzátartozó, vagy a tervező)

  • Az egyszerű bejelentés illeték mentes

  • természetes személy + saját lakhatás esetében mellékelni kell az erre vonatkozó nyilatkozatot

 • A hatóság a benyújtott dokumentációt érdemben nem vizsgálja, csak ellenőrzi, hogy a tartalma a rendeletnek mennyiségileg megfeleljen, az eredményről a bejelentéstől számított nyolc napon belül tájékoztatja a bejelentőt.

  • ha hiányosságot észlel, akkor közli, hogy a beadott dokumentáció nem minősül bejelentésnek

  • ha nincs hiány, kiállítják az igazolást a bejelentésről

 • Ha a bejelentés alapján az épületet a bejelentéstől számított 10 éven belül nem valósítják meg, az eredeti állapotot kell helyreállítani!

 • műszaki ellenőr kiválasztása / csak bizonyos esetekben kötelező (állami támogatás, több kivitelező), de az építtető bármikor dönthet úgy, hogy igénybe veszi – írásos szerződés kötelező!

 • a kivitelező kiválasztása / bizonyos esetekben lehet korábban is, akkor a tervezés közben egyes döntéseknél figyelembe lehet venni

  • a kivitelezőnek szerepelnie kell az építőipari kivitelezői névjegyzékben!

  • a kivitelezőnek a tevékenységének megfelelő jogosultságú felelős műszaki vezetővel, illetve olyan jogosultsággal kell rendelkeznie

  • ha több független szerződött kivitelező végzi a kivitelezést, akkor az építtető köteles műszaki ellenőrt alkalmazni

  • a kivitelezőnek érvényes felelősség biztosítással kell rendelkeznie, ennek részleteit a rendelet szabályozza.

   • természetes személy + saját lakhatás esetében a felelősség biztosítás nem kötelező

 • A kivitelezés szakmai sorrendjét megtalálja itt

 • A kivitelezés megkezdése előtt meg kell nyitni az elektronikus építési naplót (e-napló), ez az építtető feladata! (meghatalmazás esetén mással is elvégeztetheti)

  • természetes személy + saját lakhatás esetében a napló megnyitása nem kötelező, de amennyiben az építtető az anyagi források biztosítására bankhoz fordul,a bankszövetség állásfoglalása alapján a bank várhatóan kérni fogja az e-napló vezetését

 • A kivitelezés során az eredeti bejelentéstől engedély köteles mértékben eltérni nem szabad.

  • Amennyiben valamilyen okból kifolyólag engedély köteles mértékű eltérésre jelentkezik igény, lehetőség van módosított tervek benyújtására. Ebben az esetben az tervektől eltérő részek kivitelezése csak a módosított tervek e-naplóba történt feltöltése után kezdhető meg.

   • természetes személy + saját lakhatás esetében a módosított terveket nem kell a naplóba feltölteni, de a helyszínen rendelkezésre kell állniuk

 • A kivitelezés során a tervező hat alkalommal tervezői művezetés keretében ellenőrizni köteles az épület megvalósítását. Ez nem azonos sem a műszaki ellenőrzéssel, sem a felelős műszaki vezetéssel. Ennek részleteit a tervezési szerződésben rögzíteni kell. Amennyiben a szemle során a tervező eltérést tapasztal, azt a hatóság felé jeleznie kell!

  • természetes személy + saját lakhatás esetében a tervezői művezetés nem kötelező

 • A kivitelezés befejezése után az építtetőnek az épület elkészültéről hatósági bizonyítványt kell kérnie.

 • A kérelem benyújtásának feltétele:

  • fővállalkozói nyilatkozatok, felelős műszaki vezetői nyilatkozatok megléte ( az e-naplón belül a vállalkozók naplóinak lezárása)

  • az épület rendeltetésszerű használatra alkalmassága

  • az épület megfelelése az energetikai előírásoknak

 • a kérelemhez mellékelni kell:

   • statisztikai lapot

  • a kérelem benyújtása előtt el kell készíttetni:

   • a földhivatali változási vázrajzot

   • az épület energetikai tanúsítványát

 • A kérelmet szintén az ÉTDR rendszerében kell elindítani, illeték mentes

Címszavak: , ,

Az oldalon statisztikai sütiket használunk

A sütik elfogadásával hozzájárul, hogy az oldalon belüli látogatói tevékenységét a Google Analytics rendszerével elemezzük.