Építkezés engedély alapján

 

Az engedély alapján építkezés a magán építtetők esetében ritkábban fordul elő, alapvetően a nem lakóépületekre jellemző, ez itt az építés folyamata címszavakba rendszerezve – elsősorban a magán építtetőknél előforduló esetekre. (A lista minden sorába lehetne írni egy megfelelő, alapos, gondos … jelzőt, de az unalmasság elkerülésére ezt kihagyom.)

Tehát mit kell tenni, ha építkezni akar, és ehhez építési engedélyre van szüksége: (2020. decemberi szabályozás szerint)

 • igények, lehetőségek felmérése, ELHATÁROZÁS
 • tervező kiválasztása / legjobb már itt, de lehet később is – írásos szerződés kötelező!
 • ingatlan kiválasztása, (megvásárlása) – a tervezés már itt elkezdődött!
 • meglévő épület esetén a műszaki állapot felmérése, felmérési terv elkészíttetése
 • a Megrendelői igények pontosítása a tervezővel a helyi lehetőségek (rendelkezések) figyelembe vételével
 • az Építési Engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése
  • lejtős telek esetén szintvonalas (geodéziai) felmérés készítése szükséges
  • nagyobb fesztávok, illetve építmény magasság esetében talajmechanikai szakvélemény szükséges
  • átalakítás, bővítés esetén egyes szerkezetekről tartószerkezeti, esetleg anyagvizsgálati szakvélemény készítése szükséges
  • a dokumentációnak különböző szakágaknak megfelelő részei vannak, az egyes munkarészek elkészítése megfelelő jogosultsághoz kötött:
   • építészet
   • tartószerkezet
   • épületgépészet
   • épületvillamosság
   • tűzvédelem
 • A helyi építési szabályozás függvényében az engedély kérelem benyújtása előtt be kell szerezni a településképi véleményt, ami az illetékes polgármester állít ki, a főépítész, vagy tervtanács javaslata alapján.
 • A jelenlegi rendszerben az összes építésügyi eljárás digitális rendszerben zajlik. Az erre szolgáló internetes felület neve az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) A dokumentáció beküldésének, és az eljárás megindításának két fő formája van:
  • ügyfélkapus regisztrációval az ÉTDR felületére feltölthető a dokumentáció, és elindítható az eljárás
   • a feltöltés elvégzésére az építtető meghatalmazást adhat más, ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személynek is (pl.: hozzátartozó, vagy a tervező)
  • elektronikus adathordozón személyesen az ügyfélszolgálatra bevitt dokumentációt az ügyfélszolgálat tölti fel a rendszerre – ez utóbbi lehetőséget a rendelet jelenleg is tartalmazza, de a hatóságok (vélhetően a kapacitás hiány miatt) igyekeznek elkerülni, előfordul, hogy nem is teszik lehetővé
 • Egyes esetekben a terv tárgyától, és a helyszíntől függően szakhatósági állásfoglalás(oka)t kell kérni
 • az Építési Engedély Kérelem benyújtása az illetékes hivatalhoz a fenti módokon
 • A kérelem illeték köteles, amit az ÉTDR rendszeréből indítva, kártyás fizetéssel lehet leróni
 • a Hatóság illetékes előadója helyszíni szemlén ellenőrzi, hogy az építkezést még nem kezdték meg, és a helyszín megfelel a tervdokumentációban ábrázoltnak
 • Szükség esetén felszólítják az építtetőt az esetleges hiányosságok pótlására
 • Amennyiben minden megfelel a követelményeknek, a hatóság kiadja az építési engedély határozatot.
  • Az aktuális rendeletből törölték a fellebbezés lehetőségére vonatkozó részeket, így a döntés csak bíróság előtt támadható meg.
 • Az építési engedély három évig hatályos.
  • Amennyiben a kivitelezést építési naplóval igazolhatóan a három éven belül megkezdték, úgy a kivitelezést a kezdéstől számított öt éven belül kell befejezni.
   • Rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén az építtető az engedély hatálya alatt kérheti az engedély meghosszabbítását.
 • kiviteli tervek elkészíttetése:
  • a kiviteli tervdokumentációk tartalmi követelményeit a Magyar Építész Kamara, és a Magyar Mérnöki Kamara szabályzatai tartalmazzák
   • egyes terveket (pl:gáz) az illetékes szolgáltatóval jóvá kell hagyatni.
 • műszaki ellenőr kiválasztása / csak bizonyos esetekben kötelező (állami támogatás, több kivitelező), de az építtető bármikor dönthet úgy, hogy igénybe veszi – írásos szerződés kötelező!
 • a kivitelező kiválasztása / bizonyos esetekben lehet korábban is, akkor a tervezés közben egyes döntéseknél figyelembe lehet venni
  • a kivitelezőnek szerepelnie kell az építőipari kivitelezői névjegyzékben!
  • a kivitelezőnek a tevékenységének megfelelő jogosultságú felelős műszaki vezetővel, illetve olyan jogosultsággal kell rendelkeznie
  • ha több független szerződött kivitelező végzi a kivitelezést, akkor az építtető közteles műszaki ellenőrt alkalmazni
 • A kivitelezés szakmai sorrendjét megtalálja itt
 • A kivitelezés megkezdése előtt meg kell nyitni az elektronikus építési naplót (e-napló), ez az építtető feladata! (meghatalmazás esetén mással is elvégeztetheti)
 • A kivitelezés során a jogerős építési engedélytől engedély köteles mértékben eltérni nem szabad.
  • Amennyiben valamilyen okból kifolyólag engedély köteles mértékű eltérésre jelentkezik igény, lehetőség van módosított építési engedély kérelem benyújtására. Ebben az esetben az eredeti engedélytől eltérő részek kivitelezése csak a módosított engedély hatályba lépése után kezdhető meg.
 • A kivitelezés befejezése után az építtetőnek használatbavételi eljárást kell kezdeményeznie, amelynek két változata létezik:
  • amennyiben az eljárásban valamelyik szakhatóság is érintett, akkor használatbavételi engedélyt kell kérni – az eljárásban érintett szakhatóságok köre megegyezik az engedélyezési eljárásban érintett szakhatóságokkal
  • amennyiben nincs érintett szakhatóság, használatbavétel tudomásulvétele eljárást kell kérni.
 • A kérelem benyújtásának feltétele az e-naplón belül a vállalkozók naplóinak lezárása, fővállalkozói nyilatkozatok, felelős műszaki vezetői nyilatkozatok megléte
 • a kérelemhez mellékelni kell:
   • statisztikai lapot
  • a kérelem benyújtása előtt el kell készíttetni:
   • a földhivatali változási vázrajzot
   • az épület energetikai tanúsítványát
 • A kérelmet szintén az ÉTDR rendszerében kell elindítani, illeték köteles
  • A használatbavétel tudomásulvételi eljárás kedvező esetben hallgatással zárul, ha az építtetőnek szüksége van írásos határozatra (pl bank felé) akkor azt az eljárás megindításakor külön kérni kell.

   

Címszavak: , ,

Az oldalon statisztikai sütiket használunk

A sütik elfogadásával hozzájárul, hogy az oldalon belüli látogatói tevékenységét a Google Analytics rendszerével elemezzük.