Az építkezők számára fontosabb rendeletek

(Csak az alap rendeleteket sorolom, a legtöbbnek már megjelent (több) módosítása is!

A módosítások miatt különösen fontos,  hogy minden esetben a rendelet aktualizált szövegét olvassuk, a linkek ilyen oldalakra mutatnak

 

2023 évi C törvény a magyar építészetről

1997 évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (2024. 10.01.-től hatályát veszti)

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

253/1997 (XII. 20.) korm rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

314/2012 (XI.8.) Korm rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

155/2016 (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

191/2009 (IX. 15.) korm rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

238/2005. (X. 25.) Korm rendelet az építésfelügyeleti bírságról

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi szabályzatról (OTSz)

245/2006 (XII. 5.) korm rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

176/2008 (VI. 30.) korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

181/2003 (XI.5.) korm rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

16/2001 (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 

 

Az építkezés helye szerint illetékes Önkormányzat építésügyi rendelete – Helyi Építési szabályzat (HÉSz)

(Budapesten a Budapest Főváros Közgyűlésének 5/2015 (II.16.) rendelete a Budapest főváros rendezési szabályzatáról, valamint a kerületi önkormányzatok rendeletei )

Címszavak: ,

Az oldalon statisztikai sütiket használunk

A sütik elfogadásával hozzájárul, hogy az oldalon belüli látogatói tevékenységét a Google Analytics rendszerével elemezzük.