Kivitelezéssel kapcsolatos jogszabály változások 2013

A 2013 évi jogszabály változások részeként több olyan rendelet, paragrafus változik, amelyek a családi ház építések kivitelezésére vannak hatással. Az építtető szempontjából ez sok esetben csak közvetett hatást jelent, de érdemes figyelni rá. A kivitelezőkkel kapcsolatos megkötések, szigorítások egyes, családi építkezéseknél előforduló kiskapukat zárnak be, átrendezik az egyes szereplők jelentőségét. Első pillantásra egyszerűsítésnek, könnyítésnek tűnik például, hogy a használatbavételhez nem szükséges a felelős műszaki vezető nyilatkozat, ugyanakkor ha nem figyelünk eléggé az egyéb előírásokra, a végén nagy problémák lehetnek. Természetesen jelen felsorolásnál sem törekszünk a jogszabályok több száz oldalnyi bemutatására, és a teljes ismertetésre, csak a magán építtetők, családi házas kivitelezések szempontjából fontosabb változásokra hívnánk fel a figyelmet. Ha pontosabb információra van szükségük, sajnos elő kell venni a rendleleteket, vagy forduljanak hozzánk kérdésükkel.

Tehát a fontosabb változások:

(frissítve: 2013. 05. 19.)

 • A kivitelezés megkezdését 50 MFt fölötti, Kbt hatálya alá eső épületek esetében  15 nappal előre be kell jelenteni ÉTDR-en keresztül
  • Az utólagos bejelentéstől szóló 30.§-t a rendeletből törölték, a fenti kategóriákba nem tartozó épületek kivitelezésének megkezdéséről a rendelet nem intézkedik (???)
 • Bontás tudomásul vétele esetén az építésfelügyeleti hatóság egyes adatokat elküld az illetékes munkaügyi felügyelőségnek, illetve a NAV-nak.
 • Az előzetes bejelentéshez kötött kivitelezések helyszínén a felügyeleti hatóság évente legalább egyszer ellenőrzést tart
 • A kivitelező is kérheti tevékenysége szakszerűségének ellenőrzését
 • A miniszter az előző évi adatok alapján javaslatot tesz utóvizsgálati ellenőrzésre azokon a területeken, ahol növekedett a szabálytalanságok száma
 • Az építésfelügyeleti hatóság abban az esetben is indíthat Építésrendészeti eljárást, ha „az engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén a településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat vagy az országos építési követelmények megsértésével” végezték
 • Építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat (egyéb megkötések mellett):
  • akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel
  • a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik,
  • rendelkezik megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti jogviszonyban álló – ilyen szakképesítésű szakmunkással
  • csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységek esetében vele jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, aki a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult.
  • Fenti adatok ellenőrizhetősége a használatbavétel feltétele!
  • Annak a vállalkozó kivitelezőnek, akit az MKIK 2013. január 1-jéig vett a vállalkozó kivitelezők nyilvántartásába 2013. július 1-jéig van lehetősége az MKIK-hoz történő bejelentéssel eleget tenni e követelménynek.
 • A vállalkozói tevékenység folytatásához a Kormány rendeletben előírhat:
  • felelősség biztosítást
  • referenciát
  • alkalmasságot igazoló vállalkozás minősítést
 • Jogszabály csak a sajátos építmény fajtákhoz írja elő az építési napló elektronikus vezetését
 • Az előzetes bejelentéshez kötött építkezéseken az építésfelügyeleti hatóság köteles évente legalább egyszer ellenőrzést tartani.
 • Az építtető felel (egyebek mellett) :
  • a kivitelező kiválasztásáért
  • kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért
  • „azért, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg”
  • azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon
 • A vállalkozó kivitelező feladata (egyebek mellett): kivitelezés befejezésével a mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek teljesítménynyilatkozatainak rendelkezésre bocsátása.
 • A teljes körű kivitelezési dokumentáció kötelezettségi köre bővül a műemléki védelemmel érintett területen álló építményeket érintő munkákkal
 • Megváltozott a felügyeleti bírság számítás módja. Minden tételnél megjelent az alapbírság (80-400 E Ft), viszont a felső összeghatárok általában csökkentek
 • A miniszter az Építőipari Ágazati Egyeztető Bizottság ajánlása alapján minimális rezsióradíjat állapít meg

Címszavak: , , ,

3 hozzászólás "Kivitelezéssel kapcsolatos jogszabály változások 2013"

 • admin says:
 • admin says:
 • admin says:

Az oldalon statisztikai sütiket használunk

A sütik elfogadásával hozzájárul, hogy az oldalon belüli látogatói tevékenységét a Google Analytics rendszerével elemezzük.